Hvordan kobler jeg opp mot min webdisk i windows 7?

For og opprette din webdisk i windows 7 gjør du følgende:

1. Klikk på startmenyen og søk på ordet "kjør" (du åpner så programmet).
2. Skriv så i det tomme feltet: \\lagringsplass.net
3. Skriv inn brukernavn og passord når du blir bedt om dette.
4. I mappen som så åpner seg kan du høyre klikke på din webdisk, gjør dette og velg "koble til".
5. Velg så hvilke stasjon den skal ha og fullfør.

Du vil nå finne den nye webdisken din i utforskeren på din maskin.

NB! Får du ikke opp passord og brukernavn feltet som vist i figur nr. 2, kan dette være et tegn på to ting:

  1. Din linjeleverandør/ISP (de som leverer Internettforbindelsen deres, dette er ikke Itpays) kjører filtere for å unngå at deres kunder aksesserer andre windows-fildelingspunkter. Ta kontakt med din leverandør for å undersøke om de kjører med slike filtreringsregler
  2. Du har et ADSL-modem, eller en bredbåndsrouter som har innebygde filtreringssett som stopper windows-filelding. I dette tilfellet skal det være mulig å koble seg på administrasjonsgrensenittet og redigere filtreringsreglene (se i manualen for din bredbåndsrouter, eller kontakt din leverandør som har levert ADSL-modemet ditt).
  3. Du kjører en lokal brannmur på din maskin som hindrer deg i koble deg opp mot andre windows-delingspunkter

NB! Vi vet pr. dags dato at hverken Get, NextGenTel, Mimer eller Telenor ADSL kjører med slike filtreringsregler (vi har kunder som har webdisk-konti som har disse firmaene som leverandører). Har du en av disse leverandørene og du ikke får opp passord og brukernavn-feltet som vist under figur 2, kan det tyde på at du har problemer med enten punkt 2 eller 3 i listen ovenfor. Har du derfor en av disse ADSL-leverandørene som din ISP, skal du med andre ord i utgangspunktet ikke har problemer med å benytte deg av Itpays Webdisk-tjenesten.

Vi vet at Tele2 Internett pr. dags dato kjører med filtreringsregler som hindrer sine kunder å aksessere windows-fildelingspunkter på fjerne filtjenere. For mer informasjon om Tele2 sin filtreringspolitikk, se Tele2 sine sider for "Virus / Sperring av porter".

- Tilbake til ofte stilte spørsmål