Hvordan får jeg kontakt med dere, etter åpningstid?

Du har mulighet til å kontakte Kundeservice pr. e-post utenfor ordinær kontortid.

Hvis din sak haster, har vi også en Nødsupport-tjeneste. På denne siden kan du sende inn en henvendelse, og komme i kontakt med en tekniker etter arbeidstid. Vi minner om at dette er en gebyrbelagt tjeneste.

Vi ber deg også sjekke vår driftsmeldings-tjeneste. På denne tjenesten varsler vi om evt. kjente avvik i vår serverdrift. Hvis vi har registrert en sak, som også omfatter ditt problem, ber vi deg vente med å sende inn en duplikat sak, og la vakthavende tekniker rette feilen.Tilbake til ofte stilte spørsmål