Når har dere vedlikehold på deres maskinpark?

Normalt skjer alt av varslet driftsavbrudd og vedlikehold på nattestid, mellom kl. 00.00 og 02.00. Dette er det normale vedlikeholdsvinduet vårt for vår maskinpark. Skjer det derimot driftskritiske situasjoner, vil også vedlikehold gjøres på dagtid.

Alt av vedlikehold varsles på forhånd via våre driftsmeldings-internettsider. Der finner du informasjon om kommende arbeide, og om status på arbeide som har blitt utført. Det er også mulig å melde seg på e-postliste for varsling av slike driftsmeldinger, hvis dette er ønskelig. Denne siden kan også nås via nettstedet www.driftsmeldinger.com

- Tilbake til ofte stilte spørsmål