Hvordan sette opp e-postadressen i Outlook (Manuelt)

For å sette opp en IMAP-konto i Outlook, følg disse trinnene:

1. Åpne Outlook-programmet på datamaskinen din

2. Klikk på "File" (Fil) øverst til venstre i programvinduet.

3. Klikk på "Add Account" (Legg til konto) i "Account Information" (Kontoinformasjon) seksjonen.

4. Velg "Manual setup or additional server types" (Manuell oppsett eller flere servertyper) og klikk deretter på "Next" (Neste).

5. Velg "POP or IMAP" og klikk på "Next" (Neste) igjen.

6. Fyll inn følgende informasjon:

7. Klikk på "More Settings" (Flere innstillinger) og velg deretter "Outgoing Server" (Utgående server) fanen.

8. Merk av for "My outgoing server (SMTP) requires authentication" (Min utgående server (SMTP) krever godkjenning) og velg "Use same settings as my incoming mail server" (Bruk samme innstillinger som min innkommende e-postserver).

9. Gå til "Advanced" (Avansert) fanen og angi følgende informasjon:
10. Klikk på "OK" for å lukke vinduet med "More Settings" (Flere innstillinger).

11. Klikk på "Next" (Neste) og Outlook vil teste innstillingene dine. Hvis testene er vellykkede, vil du se en melding som sier "Congratulations! All tests completed successfully" (Gratulerer! Alle tester ble fullført uten problemer).

12. Klikk på "Close" (Lukk) for å lukke testvinduet og deretter på "Finish

 

 

 Tilbake til ofte stilte spørsmål