Hva er inn- og utgående mailserver?

Oppsett av epost for din konto hos ITPAYS

Inngående server: mail.itpays.no
- type: IMAP
- port (kryptert SSL): 993
Utgående server: mail.itpays.no
- type: SMTP
- port (kryptert STARTTLS): 587
Brukernavn: Hele din epostadresse
Passord: Passord dere valgte i kontrollpanel


Tilbake til ofte stilte spørsmål