Hva er inn- og utgående mailserver?

Inngående mailserver (POP/IMAP): mail.itpays.no
Utgående mailserver (SMTP): mail.itpays.no

(Bruk standard port 25 på utgående, men om du har problemer kan du bytte til port 587)

Brukernavn, for både inn- og utgående mailserver, er hele din epostadresse.

Passord er det du valgte når du opprettet e-postadressen i mail-administrasjonen.

- Tilbake til ofte stilte spørsmål