Virtuell Server - Detaljer

Hva er en virtuell server

En virtuell dedikert server lar deg kjøre en server, men dele den fysiske maskinvaren med andre kunder og virtuelle servere. Du får et eget skjermet område der du selv kan installere og kjøre dine programmer.

Programvare og opreativsystem

En virtuell server blir levert med operativsystemet Debian GNU/Linux. Serveren blir installert med egen mail-, web- og databaseserver (Postfix, Apache2 og MySQL). Har du behov for annen programvare ta kontakt.

Serveroppsett

Våre servere blir normalt sett satt opp med tre partisjoner; En system-, en swap og en data-partisjon. Fordelene med flere partisjoner, er f.eks. at du kan reinstallere operativsytsemet på din virtuelle server men fortsatt beholde data lagret på din data-partisjon. Alle våre virtuelle hostmaskiner, dvs. maskinene som de virtuelle serverene kjører på, er satt opp med diskspeiling for redudans.

Vi leverer utelukket alle våre virtuelle serverløsninger basert på virtualiseringsplatformen Xen Source og Microsoft Hyper-V. Alle VPSer basert på Linux blir utelukket lagt på vår Xen-platform. Windows VPSer blir hostet på Microsoft Hyper-V.

Infrastruktur

Alle våre dedikertservere vil bli koblet opp mot vårt aksessnett, med mulighet for en peak opptil 25 mbps. Høyere hastigheter er mulig etter avtale. Leien inkluderer også mulighet for oppkobling mot en gigabit-port mot vårt backup-/internnett for f.eks. overføring av data mot backupserver, intern-trafikk mellom flere servere o.l.

Alle servere blir plassert på styrbare strømsvitsjer tilkoblet UPS, nødstrøm for kortere avbrudd. Vårt nettverk er også bygget opp med tanke på redudans. Blandt annet er vårt edge nettverk redudant. Har den ene av våre gateways mot Internett problemer, tar den andre automatisk over.

Drift av serveren

Våre serverløsninger blir levert med to mulige driftsavtaler: managed og unmanaged. Med en managed driftsløsning er det Itpays som står for den daglige driften og oppdateringer. Du vil ikke motta administrator tilgang til maskinen, da det er vi som står for driften. Itpays vil installere sin programvare for overvåking, og serveren vil bli meldt inn i vårt monitoreringssystem.

Den andre driftsavtalen er en unmanaged driftsløsning. Med en slik avtale vil du få full administrator-tilgang til serveren, men det er også dere til gjengjeld som står for den daglige driften og har oppdateringsansvaret på serveren. Itpays kan dog bistå dere med teknisk kompantanse, mot at dette faktureres på timesbasis.

Så hvilken løsning passer for meg? Har du liten eller ingen erfaring med å drifte GNU/Linux-systemer, vil en managed driftsavtale være den løsningen som passer deg/dere best. Våre servere blir som standard levert med webserver, mailserver og databasetjener installert etter ønske. Trenger du derimot støtte for ytterligere programvare, eller spesielle versjoner, må det avklares på forhånd med Itpays om vi har mulighet installert på din server. Hvis dette ikke er mulig, må en evt. unmanaged driftsavtale velges, eller en utvidet driftsavtale tegnes (extended managed). Har du spesille behov, og ønsker at vi allikevel skal drifte serveren, ta kontakt for ytterligere informasjon.

Virtuell- kontra dedikert server

Når du bestiller en virtuell dedikert server får du et eget isolert programvaremiljø, akkurat som en dedikert server. Derimot er ressursene er mer begrenset enn på en dedikert server. F.eks. vil du i en Itpays Virtuell Small få tilgang til å benytte 128 MB med RAM, og dele en CPU-kjerne med 8 andre virtuelle servere. På en dedikert server derimot har du mellom 1024 MB til 4096 MB med RAM tilgjengelig (evt. høyere etter behov) og fra 2 til 4 CPU kjerner, alene. Prisen for leie av en dedikert server er derfor høyere kontra en virtuell server.

Så hva passer for deg? Har du behov for feksibilitet, og ikke så mye rå datakraft som i en dedikert server, eller rett og slett har vokst deg ut av en delt webhotell-løsning? Da kan en virtuell dedikert serverløsning fra Itpays være noe for dere.

Alle våre priser er eks. MVA og blir fakturert for 12 måneder av gangen, såfremt ikke annet er spesifisert.