Driftsavtale

Har ikke din bedrift ekspertise på serverdrifting, kan denne jobben settes ut til Itpays. Vi har dyktige og erfarne teknikere med mange års fartstid i bransjen. Med en driftsavtale fra Itpays kan du/dere konsentrere dere om deres kjerneområder og la den daglige serverdriften bli gjort av oss.

En dedikert server kan leveres med to mulige opsjoner: Unmanaged - kunden drifter serveren selv. Kunden får full administrasjonstilgang til server. Den andre løsningen er en managed driftsavtale. I dette tilfellet er det vi som står for den daglige driften og oppdatering av din server.

Vi tilbyr for øyeblikket følgende driftsavtaler for våre kunder:

Driftsavtale: Timer pr. mnd. (kjernetid): Pris pr. mnd.:
Standard 1 time 98,- pr. mnd.
Utvidet 2 timer 498,- pr. mnd.
Pro 4 timer 698,- pr. mnd.

Med kjernetid menes normal arbeidstid. Merk at det er mulighet for å benytte inkluderte timer utenfor kjernetid i avtalene utvidet og pro, da ved å dele på tallet 2 (dvs. 1 time for utvidet - 2 timer for pro, utenfor kjernetid).

Tjenesteovervåking og daglig drift

I en normal kalendermåned vil en tekniker fra Itpays bruke omlag 30-60 minutter på oppgraderinger og diverse vedlikehold på serveren. Serveren din blir meldt inn i våre overvåkningssystemer. Parametere som disk, minneforbruk, generell last blir sendt til en sentral database hos Itpays. Hvis det skulle dukke opp ekstraordinære saker, vil vakthavende tekniker bli varslet via SMS og sette i gang evt. jobb med å utbedre feilen.

Innrapportering av sak/feilmelding/support

Skulle det oppstå en hastesak, bes kunden om å rapportere denne inn pr. epost eller pr. telefon i ordinær åpningstid. Skulle saken oppstå utenfor ordinær åpningstid, bes kunden å rapportere dette inn via vår nødsupport-tjeneste. Dette er viktig for at våre teknikere skal kunne overholde respons og rettetid (se beskrivelse nedenfor). Hvis en sak innrapporteres via ordinær epost, vil ikke garanti om responstid gjelde.

Utrykning til serversenter

Hvis det skulle dukke opp problemer med din server utenfor kjernetid (normal arbeidstid), og arbeid kan ikke gjøres med server fjernt, vil det være behov for å rykke ut til serversenteret. I enkelte av driftsavtalene er dette inkludert:

Driftsavtale: Utrykning til serversenter (pr. mnd):
Standard 0
Utvidet 1 gang
Pro 2 ganger

Skulle det være behov for ytterligere utrykninger, evt. utrykning for de avtale som ikke har dette inkludert, vil prisen være 595,- pr. gang.

Responstid på innrapporterte saker

Responstid er en anvisning på hvor lang det maksimalt vil gå før en tekniker fra Itpays blir satt på saken fra den er innrapportert, til vi begynner problemløsning med kunden.

Driftsavtale: Responstid 8-16 Responstid 16-8, helger, helligdager
Standard 2 timer (kun innenfor normal arbeids-/kontortid)
Utvidet 1 timer 6 timer
Pro 30 minutter 3 timer

Respons ansees å være gitt fra og med en tekniker åpner din sak, og gir deg tilbakemelding enten pr. telefon/epost eller annet medium - og har gjort nødvendige tiltak for å sette i gang feilsøking. Det er viktig å merke seg at responstid er ikke det samme som garantert rettetid. Det vil bli gitt et estimat på antatt rettetid på problemet.

Arbeid utover inkludert tid

Skulle det være behov for ekstra tid utover det som er inkludert i en kalendermåned, vil prisen for dette se slik ut:

Driftsavtale: Kl. 8-16 Utenfor kjernetid
Standard 650,- 950,-
Utvidet 550,- 850,-
Pro 450,- 750,-

Alle våre priser er eks. MVA og blir fakturert for 12 måneder av gangen, såfremt ikke annet er spesifisert.