Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan IT PAYS AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger som samles inn.

IT PAYS AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne personverserklæringen oppdateres fortløpende.

Personopplysninger vi samler inn

Kontaktdata for hosting- og skytjenester

For å kunne identifisere deg som kunde og kunne sende deg faktura for tjenester, samler vi inn :

Opplysninger tilknyttet domeneregistrering

For å utføre en domeneregistrering, blir personopplysninger publisert til registreringsenheten for det aktuelle toppnivådomenet (registry):

Enkelte toppnivådomener har også behov for ytterligere informason:

Automatisk innsamlede data

Automatisk innsamlede data er data som du ikke oppgir direkte til oss ved opprettelse av tjeneste, men som samles inn ved bruk av våre internett-tjenester slik som webtjenester, eposttjenester, databasetjenester m.m.

Det samles automatisk inn følgende personopplysninger:

Informasjonskaspler

En informasjonskapsel (cookies) er en tekstfil som blir plassert på din datamaskin eller enhet når du benytter en av våre nettsider. Vi benytter informasjonskampsler til ulike tjenester på våre sider, slik som brukerpanel og kontaktskjema.

Mer innformasjon om informasjonskapsler finnes på nettsiden: https://itpays.no/firma/cookies

Kortopplysninger

Kredittkortopplysninger blir ikke lagret hos oss, men blir lagret hos vår samarbeidspartner for betalingsformidling, og tredjepart, for dette: STRIPE.COM og PAYPAL.COM.

Formål/bruksområde

Formålet med innsamlede kundedata er for å kunne identifisere det aktive kundeforholdet, for å kunne sende fakturaer og relevante meldinger til aktiv(e) tjeneste(r). Informasjonen samles også inn for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med tredjeparter.

Data tilknyttet domenenavn benyttes av aktuelle registreringsenhet for å identifisere deg som abbonent, men også, delvis eller i helhet, å publisere kontaktopplysninger om abbonenten av domenenavnet (også kjent som WHOIS).

Automatisk innsamlede data fra våre tjester, benyttes for å hindre svindel og tekniske- og sikkerhetsmessige problemer.

Dine rettigheter og databehandlers plikter

Innsyn i lagrede personopplysninger

Som behandlingsansvarlig har du rett til å få innsyn i egne personopplysninger vi som databehandler har lagret. opplysningene er tilgjengelig på adgangsbegrenset brukerpanel, eller kan utleveres innen 30 dager ved å kontakte vårt personvernombud.

Korrigering og sletting av personopplysninger

Som behandlingsansvarlig kan du til enhver tid korrigere data via ditt brukerpanel. Databehandler kan også bistå deg med korrigereing, og sletting, senest innen 30 dager.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til et maskinlesbart format.

Rett til å klage

Hvis du er en fysisk person bostatt innenfor EU eller EØS, har du rett til å klage hvis du mener vår behandling av personvernopplysning er i strid med opersonopplysningsloven (GDPR). Du har rett til å klage til Datatilsynet eller tilsvarende myndighet i det land du er bosatt i.

Hvor lenge oppbevares personopplysninger

Personopplysninger knyttet til fakturering, beholdes i minst 5 år slik det er påkrevd i norsk regnskapslov. Personopplysninger knyttet til kundeforhold blir lagret så lenge du har et aktivt kundeforhold med IT PAYS AS og i minst 3 år etter at alle tjenester er avsluttet. Personopplysninger knyttet til en domeneregistrering blir lagret så lenge domenenavnet er registrert.

Endring av personvernerklæring

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.