Hvordan håndheves diskforbruk på deres e-postservere?

Fra og med den 1. januar 2006 gikk vi over fra harde- til myke kvoter. Tidligere kunne ikke innehaver av e-postkonto motta flere e-postmeldinger når han hadde oversteget sin kvote. Denne begrensningen er nå fjernet. Selv om din kvote skulle midlertidig overstige din tildelte lagringsmengde, vil du fortsatt kunne motta mail.

Hvor mye plass kan jeg bruke på e-postserver?

Dette avhengiger av hvilken webpakke du har hos oss. Normalt sett kan du lagre ca. 3-20 GB på e-postserver. I henhold til våre avtalevilkår, kan du belaste inntil 10% over denne kvoten, før du får en advarsel fra våre systemer. Dvs. hvis du har 3 GB med plass på e-postserver, kan du lagre inntil 3.1 GB med plass før kvotesystemet slår ut.

Hvordan blir jeg varslet, og hva skjer når jeg går over kvoten?

Hver mandag kl. 08.00, sjekker våre systemer hvor mye plass du benytter på e-postserver. Er dette innenfor din kvote, samt 10% overforbruk, vil du ikke motta noen melding fra oss. Hvis du er over dette, vil vi varsle deg om ditt overforbruk, og gi deg en liste over de 5 konti som benytter mest plass på epostserver.

Du vil motta 3 varsler (over 3 uker). Hvis du/dere ikke er innenfor lovlig grense på e-postserver innen den fjerde uken, vil vi automatisk oppgradere din konto til tilsvarende nivå av det du forbruker på e-postserver.

- Tilbake til ofte stilte spørsmål