Hvordan kobler jeg opp mot min webdisk i windows XP?

Hvis du har en Itpays Webdisk-konto hos oss, har du mulighet til å koble denne opp som en stasjon som blir synlig inne på Min Datamaskin. Følg punktlisten nedenfor for å oppnå dette:

  1. Gå på min Start, og Kjør. Skriv inn enten lagringsplass.net eller webdisk.itpays.no (begge går mot samme server).

  2. Du vil bli spurt om passord og brukernavn. Skriv inn webdisk-brukernavnet ditt (maks 8 tegn) og passord du har mottatt på e-post:

  3. Du vil nå få opp et vindu som nedenfor (der du ser en mappe med ditt brukernavn).

  4. Høyreklikk på denne mappen, og velg "Map Network Drive..." (eller tilsvarende menyvalg i norsk utgave)

  5. I neste meny, velger du hvilken stasjon din Itpays Webdisk skal monteres mot. I figuren nedenfor, har vi valgt W: som stasjon for vår webdisk-konto. Du kan selvsagt velge en annen stasjon, hvis ikke W: er ledig på din datamasin. Trykk på "Finish" (evt. Fulfør i norsk utgave), og du vil koble opp din webdisk mot denne stasjonen.

  6. Når du nå trykker på My Computer (eller Min Datamaskin) vil du se din webdisk som en egen harddisk/stasjon i menyen. Gratulerer, din webdisk er nå klar til bruk. Du, og dine kolleger, kan nå kopiere inn og ut filer fra din webdisk-konto. PS! Vær obmerksom på hvem du gir tilgang til din konto. Alle som kobler opp denne stasjonen har både lese og skrivetilgang til filene som måtte ligge inne på din webdisk.NB! Får du ikke opp passord og brukernavn feltet som vist i figur nr. 2, kan dette være et tegn på to ting:

  1. Din linjeleverandør/ISP (de som leverer Internettforbindelsen deres, dette er ikke Itpays) kjører filtere for å unngå at deres kunder aksesserer andre windows-fildelingspunkter. Ta kontakt med din leverandør for å undersøke om de kjører med slike filtreringsregler
  2. Du har et ADSL-modem, eller en bredbåndsrouter som har innebygde filtreringssett som stopper windows-filelding. I dette tilfellet skal det være mulig å koble seg på administrasjonsgrensenittet og redigere filtreringsreglene (se i manualen for din bredbåndsrouter, eller kontakt din leverandør som har levert ADSL-modemet ditt).
  3. Du kjører en lokal brannmur på din maskin som hindrer deg i koble deg opp mot andre windows-delingspunkter

NB! Vi vet pr. dags dato at hverken Get, NextGenTel, Mimer eller Telenor ADSL kjører med slike filtreringsregler (vi har kunder som har webdisk-konti som har disse firmaene som leverandører). Har du en av disse leverandørene og du ikke får opp passord og brukernavn-feltet som vist under figur 2, kan det tyde på at du har problemer med enten punkt 2 eller 3 i listen ovenfor. Har du derfor en av disse ADSL-leverandørene som din ISP, skal du med andre ord i utgangspunktet ikke har problemer med å benytte deg av Itpays Webdisk-tjenesten.

Vi vet at Tele2 og Internett pr. dags dato kjører med filtreringsregler som hindrer sine kunder å aksessere windows-fildelingspunkter på fjerne filtjenere. For mer informasjon om Tele2 sin filtreringspolitikk, se Tele2 sine sider for "Virus / Sperring av porter".

- Tilbake til ofte stilte spørsmål